Wpis

piątek, 14 czerwca 2013

Tajemne znaki dłoni .: braci wtajemniczonych. Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na Aniol Panski


Armagedon

Armagedon
 
Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na Aniol Panski 20130616 Stefan Kosiewski FO197 ZR ZECh.pdf
  
Dlaczego  papież Franciszek nie potępił jeszcze masonerii, natomiast znakami   czytelnymi nawet dla niewtajemniczonych sieje zamieszanie w duszach  wiernych i przyczynia się do zgorszenia maluczkich?   

Za  przynależność do masonerii grozi ekskomunika, tzn. każdy ksiądz  katolicki, biskup, kardynał i papież, który bierze udział w pracach loży  wolnomularskich, czy daje dowody przynależności,  np. porozumiewając  się publicznie znakami jasnymi dla wtajemniczonych .: braci  fartuszkowych, ściąga na siebie wszystkie konsekwencje związane z  wyłączeniem ze wspólnoty Kościoła świętego.  

Dlaczego  nie przeżegnał się znakiem krzyża św. po wyjściu na balkon bazyliki św.  Piotra 13 marca po wyborze, kiedy hajalował w "rzymskim pozdrowieniu",  skompromitowanym przez Mussoliniego i w ostatnim czasie w Polsce przez  członków Młodzieży Polskiej Giertycha, które to pozdrowienie żyd  Rosenberg  (mianowany przez Hitlera zastępcą  na czas odbywania przez siebie kary więzienia po puczu w Monachium)  połączył ze słowem "heil", które wymawiane było przez niego i przez  wtajemniczonych członków partii NSDAP etnicznego pochodzenia jako "haj"  od hebrajskiego słowa "hajom" (dzień), przywitania na dzień dobry?  

W  herbie kardynalskim Bergoglio miał gwiazdę pięcioramienną, symbol  masonerii. Jako papież zmienił ją na ośmioramienną gwiazdę, symboliczny  krzyż przekreślony po przekątnych przez sektę scientologów czteroma  promieniami lucyferskimi.    
 
foto: TIZIANA FABI /onet.pl
Ostatnio  do symbolicznych znaków pokazywanych dłońmi dołączył Franciszek  pokazanie się w miejscu publicznym z pastorałem jp2 o ramionach krzyża  ugiętych pod ciężarem ciała Jezusa Chrystusa. Czy nowy papież chciał  przekazać tym znakiem symbolicznym katolikom to, że solidaryzuje się z  tolerowaniem przez jp2 pedofilii wśród biskupów Kościoła  Rzymskokatolickiego?   
Czy chodziło Franciszkowi może  o to, ażeby zasugerować światu, że chociaż nie wprowadza się od 3  miesięcy do czekającego nań Pałacu Watykańskiego, bo nad stolicę  Piotrową przedkłada przyjemność mieszkania w hotelu i pogaduszek z  różnymi ludźmi wchodzących do tegoż hotelu ukrytymi wejściami, to jednak  jest tak samo santo subito jak KarolWojtyła który z masonerią  organizował doroczne spotkania w letniej rezydencji papieża?  

W  Ewangeli św. Łukasza Jezus mówi wprost: „Nie możecie służyć Bogu i  mamonie” (Łk 16, 13). Mamon, Baal, złoty cielec - to wszystko  określenia, które dla nieszczęśników zafascynowanych obłędem otwierały  wrota piekła. Masoneria ma swoją tajną religię i wierzy w  swojego ukrytego boga, którego nazywa Wielkim Architektem - przy czym,  jak pisze Stephen Knight w książce: The Brotherhood, wydanej w Londynie w  1985 r. "...dwie trzecie masonów nie rozumie, co to jest Wielki  Architekt", bowiem tajemnica ta jest przed nimi strzeżona pilnie i  ukrywana przez masonów wyższych stopniem.  

 W  masonerii brytyjskiej prawdziwe imię masońskiego boga ujawnia się  dopiero wolnomularzom 13 stopnia wtajemniczenia zwanego "wielkim łukiem  królewskim", podczas obrzędu rytualnego połączonego z egzaltacją.  Przyjmują wtedy do wiadomości, że Jah-Bul-On jest Wielkim Architektem  Wszechświata, który będzie im przypominany przy kolejnych  wtajemniczeniach na wyższy stopień masonerii.  

Wiadomo, że szereg papieży potępiło masonerię, a Benedykt  XVI przypomniał wiernym wyraźnie,  że "nie można służyć dwóm panom:  Bogu i bogactwu". Było to dwa lata temu, kiedy Ojciec święty  odmawiał  jeszcze we Watykanie publicznie modlitwę na Anioł Pański.  

Największym  dramatem i tajemnicą Kościoła Rzymskokatolickiego jest dzisiaj to, że  Franciszek, z jakiegoś nie ujawnionego dotychczas powodu, nie chce  przenieść się do Pałacu Papieskiego we Watykanie. Stawiamy wobec tego  pytanie: czy chodzi o to, że w  Watykanie nowy papież musiałby odmawiać każdego dnia w południe  modlitwę na Anioł Pański? Ave Matia, gratiae plena/ Pan z Tobą,  błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego  Jezus. Swięta Mario, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w  godzinę śmierci naszej. Amen.  

Matko  Boża Pocieszenia, w Czeladzkim obrazie słynącym od wieków cudami,   przynieś ulgę maluczkim, Polakom i Katolikom, którzy czują się  zgorszeni  niegodnymi  nowinkami posoborowymi, by nie powiedzieć:  dziwactwami papieża  z  rodziny piemonckich żydów, która przywędrowała   do Argentyny nie po to wszak przecież, aby członek jej demontował  strukturę Kościóła Rzymskokatolickiego zaczynając od pozycji Ojca  świętego i Stolicy świętej pod wpływem masonerii, czy też  zwykłej fascynacji obłędem.  Zgorszeniem  jest bowiem dla nas  nie tylko zamiana apartamentów papieskich we  Watykanie na mieszkanie dla kolegialnego ciała kardynalskiego,  powołanego nieformalnie przez Franciszka niczym przez prezesa  Międzynarodowego Komitetu Olimpiskiego - podług masońskiej zasady, że  jeden kardynał reprezentuje jeden kontynent Ziemi. Bo  kto będzie w apartamentach papieskich urzędował na jesień w imieniu  Polskiej Stacji Naukowej na Antarktydzie, gdzie przecież sto procent  załogi jest katolikami i nie może o tych Polakach i Katolikach papież  reformator zapominać, bo Pan Bóg na Niebie poradzi sobie przecież łatwo z  taką fałszywą nauką, która sieje tylko zamieszanie, zgorszenie i zamęt  usiłując pokryć Kościół Jezusa Chrystusa  siatką kontynentów, gdyż Pan Jezus powiedział przecież wyraźnie przed Piłatem: Królestwo moje nie jest z tej planety. 

Z Panem Bogiem 
 Z Frankfurtu nad Menem mówił Donat Lusk (czytał Stefan Kosiewski)  
https://shoudio.com/user/sowa/st...
P.S.
Stefan Kosiewski  Wałęsa  jest bardziej papieski od Franciszka. Ten były robotnik nosi jeszcze w  klapie Matkę Bożą, zaproponował jednak już przyjęcie 10 Przykazań  Ateistycznych, zamiast 10 Przykazań Mojżesza 
 
3. Anna: Mój Boże, albo WY jesteście bez pojęcia, albo po prostu tylko naiwni. Tu honoruje się polskiego szpicla i dostaje on jeszcze nagrodę pieniężną. Tymczasem jest już upublicznionych wiele pewnych dowodów, że Wałęsa był szpiclem "Bolek". Te 25 tys. EURO powinno ta "Fundacja" przekazać na biedne i chore dzieci, nie zaś na szpicla, który definitywnie nic nie wniósł do obalenia komunizmu.
 
16.06.2013
23:51 Uhr
3. Anna:
Mein Gott, entweder IHR seid so ahnungslos oder einfach nur naiv. Da wird ein polnischer Spitzel geehrt und erhält auch noch Preisgeld. Es sind mittlerweise sehr viele Beiweise gesichert die offenlegen das Walesa "Bolek" ein Spitzel war. Die 25000,00 Euro sollte die "Stiftung" armen und kranken Kindern stiften und nicht einem Spitzel der definitiv nichts zum Fall des Kommunismus beigetragen hat.
 
4. Horst Eule:
Walesa ist päpstlicher als Franciskus. Der eh. Arbeiter trägt noch in seinem Revers die Mutter Gottes, schlug aber schon die Annahme von 10 atheistischen Gebote vor, anstatt der 10 Gebote von Moses. Wiederholen Sie bitte seine Rede
16.06.2013
23:51 Uhr
 http://www.mdr.de/thueringen/lech-walesa-erhaelt-point-alpha-preis100-comment.html#cf


 Franciszek i tajemne znaki masońskie dawane sobie przez .:braci wolnomularskich
  
http://www.quora.com/Stefan-Kosiewski-1/Armagedon/Dlaczego-Franciszek-nie-odmawia-Ave-Maria-na-Aniol-Panski-20130616-Stefan-Kosiewski-FO197-ZR-ZECh


5 maja 1789 r. w Wersalu nastąpiło otwarcie Stanów Generalnych królestwa francuskiego; na 605 deputowanych do Stanów Generalnych aż 477 (78,8 %) było członkami lóż masońskich - patrz s. 191 Ludwik Hass: Wolnomularstwo w Europie śroskowo-wschodniej w XVII i XIX wieku. Wrocław 1982
ISBN 83-04-01195-6  http://sowamagazyn.blogspot.de/2013/06/franciszek-i-tajemne-znaki-masonskie.html?view=magazine

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Kategoria:
Autor(ka):
reakcja
Czas publikacji:
piątek, 14 czerwca 2013 16:58

Polecane wpisy

Kanał informacyjny

stat4u

Opcje Bloxa