Wpis

środa, 03 lipca 2013

Masoneria wybiera się w pierwszą, nieoficjalną podróż apostolską Franciszka na Lampeduzę


  ...Masoneria wybiera się w pierwszą, nieoficjalną podróż apostolską Franciszka na Lampeduzę, ażeby szamańskim zwyczajem wrzucić do morza wianek cnoty posoborowego katolika opłakującego ekumenicznie muzułmańskich braci z Tunezji, którzy przywiezieni przez mafię w pobliże Sycylii zostali następnie bezlitośnie potopieni w Morzu Sródziemnym jak Rewolucja Francuska potopiła w rzekach Wandei Francuzów powiązanych parami na łodziach, jak na Morzu Białym żydokomunistyczne NKWD zatopiło barki wypełnione tysiącami oficerów Wojska Polskiego.  

  • Stefan Kosiewski ...Papież jest Zastępcą Chrystusa na Ziemi nie po to, żeby muzułmańskim kryminalistom myć nogi, bo to jest kpina z Pana Jezusa, który mył nogi uczniom swoim, Apostołom, a nie złoczyńcom i nie po to wybrany został przez kolegium kardynałów Kościoła św. papież, żeby odprawiać pogańskie rytuały puszczania wianków na wodę, bo papież ma być przykładem dla każdego katolika i niczym więcej, jak tylko Pasterzem.. Nie ma prawa papież Franciszek wypowiadać się w imieniu całego chrześcijaństwa i potępiać antysemityzm, gdyż Patriarcha Jerozolimy Wschodniego Kościoła jednego, czy drugiego ma równe prawo z papieżem i ma prawo mieć swoje zdanie na temat syjonistów od XIX wieku, czyli od początku pojawienia się w Palestynie problemu żydowskiego. Papież pochodzący z piemonckiej rodziny żydowskiej nie może natomiast bez wywoływania powszechnego zgorszenia, koncentrować całego swojego zainteresowania tylko i wyłącznie do sprawy skoku na kasę Watykanu, który to Skarb nie jest jego prywatnym folwarkiem, nie jest dobrem prywatnym papieża, lecz jest dorobkiem pokoleń Katolików ze wszystkich krajów całego świata, który Marcinkus i Karol Wojtyła złupili bezczelnie, ten Skarbiec Watykanu. I jeśli jp2 ma zostać ogłoszony świętym za to, że jak piszą dobrzy ludzie w internecie "...rozpoczął kompromitująca zabawę uwikłania, jak za czasów hitleryzmu, polityki watykańskiej w pro-amerykański dyktat uzależnienia wobec CIA! A promował korupcję, dyktat, mafijne zależności finansowe, fałszywość ekumenizmu i mnogość wycieczek turystycznych?". To nie wspominając pedalstwa, pederastii, do której jp2 zachęcał księży umożliwiając im utajnianie na okres 10 lat, a więc na czas potrzebny dio zaniechania ścigania przestępstwa, to wystarczy chyba jeszcze tylko wspomnieć, że Karol Wojtyła mianował żyda Kissingera doradcą Ojca św. do spraw bezpieczeństwa podsłuchów założonych we Watykanie przez SB rękami ojca Hejmo, którego wprowadził tam Don Stanislao i już jesteśmy u siebie. ... http://sowa.quicksnake.net/law/Snowden-w-butach-20130702-Preambula-z-papiezem-Stefan-Kosiewski-FO203-ZR-ZECh
https://www.facebook.com/groups/393495777329554/permalink/627480903931039/
 
(...) Czy może zatem baron żydowski mianowany w ostatniej chwili przez Benedykta dla świętego spokoju być lekarzem chorych finansów Watykanu? Jeśli tak niedawno jeszcze mieliśmy już jednego barona w Niemczech, który robił za wicekanclerza, lecz żeby nie wspominać po próżnicy ludzkiej próżności, obwieśmy radosną wieść: znowu kardynał w Monaco będzie mógł ochrzcić nieślubne dziecko córki pochodzącej z nowej szlachty, mianowanej przez Napoleona z nomenklatury rewolucyjnej na miejsce elity Narodów Europy, dlatego modlimy się za Ojca świętego, za bukupa Monaco i za naszego biskupa Franza-Petera, żeby Ojciec św. zechciał zakończyć okres bezceremonialnego olewania Stolicy św., bo ani żydom, ani swojej rodzinie chwały takim zachowaniem nie przynosi, a jeśli zaczyna odprawiać  modły szamańskie za tych muzułmanów z Tunezji, co pchali się do dobrobytu w Europie, żeby mafia mogła na tych zbrodniczych konwojach morskich zarobić, to komu tym papież chce zaszkodzić? Diabłu, czy katolickiem narodom Europy?  
 
W sprawie formalnej jeszcze, dla tych którzy chcą wiedzieć jasno: wniosek o azyl w Niemczech składa się nie faksem, lecz osobiście (gem. § 8 AsylVfG) i w Urzędzie ds. Cudzoziemców/ Ausländerbehörde. Azylu poza tym nie przyznaje się nikomu za to tylko, że ten ktoś chciałby dla obrony swojej skóry sprzedać jakieś tajemnice państwowe (chociażby to były tajemnice państwa terrorystycznego), bowiem dla Judasza, któremu Nauczyciel dał zlecenie: "Zrób, co masz czynić" jest przewidziana Planem Bożym umówiona wcześniej zapłata i miejsce w historii ludzkości, jednakże nie przy stole eucharystycznym Europy nie zjednoczonej jeszcze do reszty w zgodzie i w pokoju.  
 
Z Panem Bogiem. 
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski  
https://shoudio.com/user/sowa/status/7540

http://de.scribd.com/doc/151429726/Snowden-w-butach-20130702-Preambula-z-papiezem-Stefan-Kosiewski-FO203-ZR-ZECh-pdf

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Kategoria:
Autor(ka):
reakcja
Czas publikacji:
środa, 03 lipca 2013 15:27

Polecane wpisy

Kanał informacyjny

stat4u

Opcje Bloxa