Wpis

piątek, 28 września 2018

+ Varlo Maria Vigano Titularerzbischof von Ulpiana Apostolischer Nuntius

29. September 2018, Fest des heiligen Erzengels Michael 


https://www.katholisches.info/2018/09/schweigen-von-papst-franziskus-bedeutet-zustimmung/ W czwartek katolickie portale opublikowały nowy list arcybiskupa Carla Marii Vigano, który ponad miesiąc temu w obszernym Świadectwie ujawnił niezwykle gorszące szczegóły tuszowania homoseksualnych nadużyć byłego kardynała Theodore McCarricka. Kolejne wystąpienie byłego nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych datowane jest na

29 września, czyli liturgiczne wspomnienie świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.

W liście, znacznie krótszym od pierwszego, pozostający w ukryciu arcybiskup Vigano odnosi się do reakcji Franciszka na Świadectwo z sierpnia 2018. Z jednej strony papież stwierdził bowiem, że nie powie na ten temat ani słowa i wezwał dziennikarzy do samodzielnej interpretacji listu. Z drugiej zaś, w trakcie publicznych przemówień, raz po raz formułuje niejednoznaczne stwierdzenia, które interpretowane są jako odpowiedź na dokument – druzgocący w swej wymowie, zawierający liczne bardzo poważne oskarżenia wobec wysokich rangą urzędników kurii rzymskiej, w tym samego Franciszka.

„W czterostronicowym dokumencie były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych odpowiada również na ostatnie homilie, w których papież zdaje się wcielać się w rolę Chrystusa, równocześnie ukazując Viganò jako diabolicznego wielkiego oskarżyciela” – komentuje portal Life Site News, który zamieszcza pełny tekst nowego Świadectwa.

„Czy Chrystus może stać się niewidzialny dla swojego wikariusza? A może ten jest kuszony, by próbował wyręczać naszego jedynego Mistrza i Pana?” – pisze arcybiskup Viganò nawiązując do ewangelicznej sceny, gdy święty Piotr, w obliczu burzy zagrażającej łodzi, na której przebywają uczniowie wraz z Panem Jezusem, budzi Chrystusa, błagając Go o ratunek.

Dawny nuncjusz wyjaśnia też motywację, dla której zdecydował się wyjawić niezwykle gorszące fakty dotyczące hierarchii kościelnej, pomimo obowiązującej go biskupiej tajemnicy. „Celem każdej tajemnicy, w tym tajemnicy pontyfikalnej, jest ochrona Kościoła przed jego wrogami, nie zaś ukrywanie – i tym samym uczestnictwo w zbrodniach popełnionych przez niektórych spośród jego członków” – czytamy w liście.

Ksiądz arcybiskup powtarza też zarzut, iż „od co najmniej 23 czerwca 2013 roku Papież wiedział ode mnie, jak perwersyjny i zły był McCarrick w swych intencjach i działaniach, i zamiast podjąć środki, które podjąłby każdy dobry pasterz, papież uczynił McCarricka jednym ze swoich głównych przedstawicieli w kierowaniu Kościołem, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, Kurii, a nawet Chin, jak obecnie widzimy, tak bardzo troszcząc się i niepokojąc o Kościół męczenników” – pisze.

Hierarcha przypomina początkowe twierdzenie papieża, że „nie powie ani słowa” (na temat Świadectwa Vigano), lecz wypomina Franciszkowi, iż ten zaprzecza sam sobie, porównując „własne milczenie z milczeniem Jezusa w Nazarecie oraz przed Piłatem”. Viganò zaś miał zostać postawiony w papieskich wypowiedziach w roli „wielkiego oskarżyciela, szatana, który sieje zgorszenie i podział w Kościele”, chociaż – jak pisze arcybiskup – Franciszek „nigdy nie wymawia [wprost] jego imienia”.

W swym najnowszym liście autor Świadectwa wyraził także zaniepokojenie doniesieniami, iż papież Franciszek odegrał rolę w ukrywaniu lub blokowaniu dochodzeń wobec innych księży i prałatów, w tym ks. Julio Grassiego, brata Mauro Inzolego i kardynała Cormaca Murphy-O'Connora.

Obszerny fragment najnowszego dokumentu dotyczy kardynała Marca Ouelleta, prefekta Kongregacji ds. Biskupów. Arcybiskup Vigano zwraca się do niego wprost, przypominając, iż ma on w swych rękach kluczowe dokumenty dowodzące winy McCarricka i wielu osób w kurii zamieszanych w ukrywanie skandalu. „Wasza Eminencjo, wzywam was, abyście dali świadectwo prawdzie” – apeluje hierarcha. Pisze on także, jak dramatyczną była dla niego decyzja o tak radykalnym wystąpieniu wobec tragedii tysięcy ofiar skrzywdzonych przez nadużycia w Kościele. Decyzja, jak podkreślił, poprzedzona długą modlitwą i namysłem.

„Milczenie pasterzy, którzy mogli zapewnić remedium i zapobiec nowym ofiarom, stało się coraz bardziej nie do obrony, stało się niszczycielską zbrodnią wobec Kościoła” – czytamy. „Zdawałem sobie sprawę z ogromnych konsekwencji, jakie może mieć moje świadectwo, ponieważ to, co zamierzałem ujawnić, dotyczyło następcy samego Piotra. Mimo to zdecydowałem się mówić, aby chronić Kościół, i oświadczam z czystym sumieniem przed Bogiem, że moje świadectwo jest prawdziwe” – napisał abp Vigano.

Zwrócił się on także do wiernych katolików, przywołując swe biskupie motto, zaczerpnięte z Drugiego Listu świętego Pawła do Tymoteusza: Scio cui credidi („Wiem, komu zaufałem” – 2 Tm 1, 12): „Wzbudźcie w sobie akt wiary i całkowitego zaufania do Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela (…). Jest to czas pokuty, nawrócenia, modlitwy, łaski, dla przygotowania Kościoła, oblubienicy Baranka, do walki i zwycięstwa wraz z Maryją, w Jej walce przeciwko smokowi starodawnemu” – wezwał ksiądz arcybiskup.

Źródło: LifeSiteNews.com

Read more: www.pch24.pl/arcybiskup-viga…


Pełny tekst listu księdza arcybiskupa Vigano po polsku

https://www.pch24.pl/tylko-u-nas--pelny-tekst-listu-ksiedza-arcybiskupa-vigano-po-polsku,62424,i.html

https://vk.com/wall467751157_289

Screenshot-2018-09-28-tit-1-10-list-pawla-do-tytusa-szczegolnie-pomiedzy-tymi-ktorzy-pochodza-z-zydostwa-besonders-unter-d

 http://sowamagazyn.blogspot.com/2013/09/10-poniewaz-wielu-jest-nieposusznych.html

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Magazyn Europejski SOWA
SS. Angelorum Custodum

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Bracia i Siostry,

tradycyjnym Szczęść Boże pozdrawiamy Polki, Polaków i Katolików oraz Osoby określające tożsamość swoją sposobem jasnym i prostym, uczciwymi słowy: wierzę w Boga, ale nie wierzę w księży, albowiem nie przychodzą do mnie z w cichości serca, z pokorą i skruchą do szczerej spowiedzi. Nie znam złoczyńców inaczej, jak tylko po czynach złych i obłudzie faryzejskiej.

A widziałem i dane mi było poznać nie mało i wielu kapusiów Służby Bezpieczeństwa w Kościele św., w kuszącym obłudnie zaciszu konfesjonału budzącym zaufanie maluczkich. W pałacach, Kuriach Biskupich, Biurach Parafialnych, Redakcjach Katolickich, Szkołach i Organizacjach Chrześcijańskich, na Soborach i Synodach. W drodze człowieka, na pielgrzymkach,z wiatykiem, po kolędzie, w życiu, na uroczystościach powszechnych. Tajnych współpracowników Zła w nieczystej postaci bezbożnika, szatana żydomasonerii, Lucyfera symbolicznie przedstawiającego się ludziom prostym gwiazdą pięcioramienną, podmienioną dla tzw. przyzwoitości na słoneczko w herbie fałszywego dziewictwa antychrysta, tajnymi znakami palców rozwartych, niczym nogi ladacznicy w pozdrowieniu wolnomularskim V

11 Tych ludzi należy doprowadzić do milczenia, albowiem fałszywymi naukami rozbiją całe rodziny wiedzeni obżydliwym nałogiem szukania dla siebie korzyści.

Written by sowa (») 23. 8. in category Church - religion, ...Niezwłoczne podanie się przez Was do dymisji z Urzedu Dziekana byłoby pożądane - Frankfurts Stadtdekan Johannes zu Eltz,

sowa.quicksnake.de/Der-Bischof/Tit-1-10-Denn-e…

www.scribd.com/…/Tit-1-10-List-P…

"...Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie...".


288 obserwatorów|565 302 wyświetlenia

plus.google.com/116748846165184263175

Kręgi rozszerzone -
Metropolita Katowic w czasach Solidarności robił dla Służby Bezpieczeństwa jako TW Dąbrowski
 11. 12. 2014 in der Kategorie Der Bischof, gelesen: 253x

Bp. Sworc donosił na księży i działaczy Solidarności (w tym na Kazimierza Świtonia).

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha św., narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Waszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha św., św. Kościół powszechny, Swiętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Frankfurt nad Menem w dzień świętych Aniołów Stróżów, 2 października AD 2015

Na drodze do niebiańskiej Ojczyzny zagraża nam wiele niebezpieczeństw. Jak wędrowcowi na niepewnych drogach jego potrzebny jest przewodnik, tak człowiekowi każdemu w jego pielgrzymowaniu, które Poeta Polski, ks. Mikołaj Sęp Szarzyński w Sonecie IV, zatytułowanym O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem nazwał bojowaniem, bytem podniebnym, został przydzielony Anioł.

Anioł Stróż rozjaśnia nasze Zrozumienie swoją Wskazówką i Podpowiedzią. Pomoga znaleźć Wolę potrzebną do odciągnięcia od miłowania ziemskich rzeczy i rozpala pragnienie Wieczności. On przypomina Polakowi i Katolikowi: masz obowiązki polskie do wypełnienia! Wzmacnia siły potrzebne we walce ze złymi duchami, światem i ciałem, jak mówi Poeta.

On wzywa nas do opamiętania, sakramentu pokuty, po czym zanosi nasze modlitwy do Boga Wszechmocnego, który jest Sędzią. Jako wierny rzecznik osiąga dla nas Łaskawość.

Kościół powszechny głosi, że Aniołowie stróżowie stworzeni są na Chwałę i Służbę Bogu jako dla ochrony i prowadzenia dobrego ludzi.

Stworzeniami są Aniołowie! Jak człowiek jest stworzeniem Bożym, a tylko są niewidzialni dla oczu, jak fale radiowe, promieniowanie, emanacja, które poznajemy po czynach, oddziaływaniu na nasze receptory otrzymane od Stwórcy w genach odziedziczonych po rodzicach

Deus, qui ineffabili providentia sanctos Angelos tuos ad nostram custodiam mittere dignaris:largire supplicibus tuis; et eorum semper protectione defendi, et aeterna societate gaudere. Per Dominum nostrum.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

https://shoudio.com/user/sowa/status/18731

Żydy I Pedały

Najnowsze wpisy: żydy i pedały

Z powodu ukrywania przez Bergoglio pedofilii w Chile wszyscy tamtejsi biskupi podali się do dymisji

Z powodu ukrywania przez Bergoglio pedofilii w Chile wszyscy tamtejsi biskupi podali się do dymisji

O decyzji 32 hierarchów zajmujących urzędy poinformowano po trzech dniach spotkań z papieżem. Z cyklu: Jarosław Kaczyński wiecznie żywy! "Chcemy ogłosić, że my wszyscy biskupi obecni w Rzymie złożyliśmy na piśmie rezygnację z naszych urzędów n...


prokuratura/pdo612-chlopik-miroslaw-4501326x00-sharppk-govpl-1.jpg

audio:   Szanowny Panie Prokuratorze Prokuratury Krajowej, dziękuję za informację o przekazaniu do właściwych jednostek mojej Korespondencji, która wpłynęła do Prokuratury Krajowej w dniach 1, 4 i 10 września 2018, czyli przed dokonaniem przez premiera Mateusza Morawieckiego przestępstwa potwierdzenia nieprawdy w dniu 15 września br. w Świebodzinie, do czego przyznał się nieszczęśnik przyparty do muru wyrokiem Sądu RP (kierowany Ręką Opatrzności Bożej, czego na szczęście jeszcze mu żaden ze złych a kosztownych doradców premiera nie powiedział, albowiem ukarany został tylko po to, żeby ślepy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiedziony/ -a (Temida) przez kulawego (Parlament Europejski) mógł orzec tylko jedno, co jest do powiedzenia: w Polsce jest przestrzegana sprawiedliwość do tego stopnia, że sam premier Morawiecki musiał upokorzyć się przed Wymiarem Sprawiedliwości, a Małgorzata Gersdorf z mocy ustawy o Sądzie Najwyższym nie jest żadnym sędzią i nie może już jako taka zaszkodzić żadnemu obywatelowi RP. https://vk.com/wall467751157_289   PDO204 którzy pochodzą z żydostwa 1,10 List Pawla do Tytusa Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski ZR604 Magazyn Europejski SOWA http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/Skazany-sadownie-Morawiecki-wygrany-w-sporze-przed-TSUE-PDO612-FO-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-Prokuratura-Krajowa-Pan-Prokurator-Miroslaw-Chlopik-ZECh-Zniweczona-Rzeczywistosc

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
reakcja
Czas publikacji:
piątek, 28 września 2018 19:03

Polecane wpisy

Kanał informacyjny

stat4u

Opcje Bloxa