Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali samochody, woły, baranki i gołębie.
 
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie i samochody
, rzekł: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!" (J.2 13-17) Apokryf Anioła Poety Polski z Węgrody 
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/712128938840749:0 

Wypędzenie przekupniów ze świątyni
 
270 obserwatorów|265 203 wyświetlenia
Kręgi rozszerzone  -  23:14
 #Kościół
 
Bergoglio wynajął Kaplicę Sykstyńską na prywatny koncert firmy produkującej samochody Porsche. Czy Pałac Papieski wynajmie na poważniejsze sprawy, niż desakralizacja Kościoła św? Jak długo żydomasoński satanista utrzyma się jeszcze na fotelu antypapieża? 
 
Dodaj komentarz...